نویسنده: subeles

The seventeenth report -3/14/2017-sadeghi

سلام شب استاد عزیز بخیر، سطح 1  مرور مجدد درس 9. متن انگیزشی امشب ‌‌: 🍁 گاندی میگوید:👇 اڪثر انسانها حتی جسارت دور ریختن لباسهایی ڪه مدتهاست بدون استفاده در ڪمدهایشان آویخته شده را...

The sixteenth report -3/11/2017-sadeghi

سلام و شب استاد گرامی بخیر، سطح 1  مطالعه برخی از قسمت های فصل 1 کتاب OPD. پیام مثبت امشب ‌‌‌‌:💫خوشبختی، حراج روزانه دنیاست! 💫اینکه ما قدمی برنمیداریم و قیمت پیشنهاد نمیکنیم داستان دیگریست!...