گزارش شماره ۹, morteza7

مطالعه درس ششم
فکر کردن به زبان انگلیسی
متاسفانه دیروز نه مطالعه داشتم نه گزارش ارسال کردم(عدم دسترسی به اینترنت) ولی مزیت تکنیک فکر کردن به زبان انگلیسی اینه که ابزارش همیشه کنارت هست.


سلام زبان:

عالی ممنون

شما ممکن است این را هم بپسندید