گزارش شماره ۳۲, morteza7

متاسفانه دیروز گزارش کار ارسال نکردم مطالعه چندانی نداشتم فقط به چند تا از پادکست های کوچ شین گوش دادم.

امروز

مطالعه بخشی از درس ۱۵ام

فکر کردن به زبان انگلیسی

گوش دادن مجدد به پادکست ها


salamzaban:

thank you