گزارش شماره ۲۷, morteza7

متاسفانه دیروز نتونستم گزارش کار ارسال کنم.

فکر کردن به زبان انگلیسی

مطالعه کتاب OPD

پاسخ به سوال مشاور

نگاه کردن به فایل های تصویری OPD که در کانال قرار دادید.


salamzaban:

thank you