گزارش شماره ۱۱, morteza7

مطالعه بخشی از درس هشتم
فکر کردن به زبان انگلیسی
فایل صوتی OPD رو در گوشیم گذاشتم و مطالعه کردم.


سلام زبان:

ممنون

شما ممکن است این را هم بپسندید