گزارش دوم۲۰ تیر معصومه اهواز

با سلام

درس دوم خوانده شد.

کلیپ یکبار دیده شد.

ب


سلام زبان:

تا اینجا هیچ مشکلی نداشتید؟