گزارش درس نهم 9 / 5 2017

با سلام

درس نهم خوانده شد، در این درس با زمان حال ساده آشنا شدم و چندین فایل صوتی را گوش دادم.


سلام زبان:

ممنون