نهمین گزارش کار من -مجتبی – mojiy511_1396/4/3

سلام

من متأسفانه امروز مشکلی برام پیش اومد که نتونستم کار زیادی برای آموزش زبان انجام بدم .من به خودم و به شما قول می دم که جبران کنم.


سلام زبان:

خواهش می کنم دوست خوبم 

حتما همینطور هست