سی و یکمین گزارش کار من – مجتبی – mojiy511 – 1394/4/25

سلام من امروز به انگلیسی فکر کردم خیلی بهتر از روزای قبل ولی نه کل روز


سلام زبان:

خیلی خوبه

مکالمه تون و شنیداری بهتر نشده؟