ارسال گزارش lesson 10

مولودی – شانزدهم خردادماه 96 – درس 10  از سطح یک دوره امریکن را مطالعه کردم. با تشکر از زحماتتون. استاد احتمالا درس های بعدی را دیرتر ارسال کنم بخاطر امتحانات. گزارش کار در مورد اسم.

 my full name is kamran moloudi and first name is kamran and my last name is moloudi and I have not nickname.     thank you.


سلام زبان:

از این به بعد مکالمه ها و ریدینگ ها رو با صدای بلند تمرین می کنید و voice تون رو از طریق تلگرام برای من ارسال می کنید:

@salamzabanhelp