آمريكن

سلام محسن دانش هستم بانام كاربريnafas89 امكان دارد سوالات اوليه من كمي ابتدايي به نظر برسد ولي چون خواستم اين بار آموزشم راكاملتر از طريق شما انجام دهم.پيشاپيش ازصبوري شماتشكرميكنم.


سلام زبان:

مهم نیست

هر سوالی دارید لطفا حتما بپرسید

ما برای یادگیری و پاسخ به این سوالها کنار هم هستیم