mosavian

سلام ،، من امروز درس پنج تموم کردم،، فقط نگران هستم که نمیتونم خوب صحبت کنم


سلام زبان:

نگران نباشید شما هنوز اول راه هستید

ولی باز اگر نیاز دارید با اطمینان بیشتر زبان رو یاد بگیرید می تونید توی دوره مکالمه تلفنی نیز  شرکت کنید