Mohammad daliri_گزارش 2

سلام

امروز درس دوم رو خوندم. برای مرور خیلی خوب بود.

تو تمرین گفته بود از کلماتی که خوندیم یه جمله بسازیم. این کار رو انجام دادم و سعی کردم به چیرهایی که اطرافم هست جمله بسازم و جمع ببندمشون.

دارم سعی میکنم حین گفتن یا خوندن جملات به فارسی فکر نکنم.

با تشکر


سلام زبان:

خیلی خوبه ممنون