lesson two finish

سلام

ممنونم مشکلم حل شد I’m all set, thank you.

فقط یه مسئله توی درس 2 بود که فکرمو مشغول کرد، جاهایی که فعل به کار میرفتن مشخص نبود که الان در چه جایگاهی هستیم که با توجه به توضیحات جایی که فیس تو فیس هستیم از you  و جایی که اشاره میدیم  they


سلام زبان:

منظور شما ضمیر ها هستند؟

بله درست حدس زدید

you یعنی “تو یا شما”

they یعنی “آنها”

شما ممکن است این را هم بپسندید