I am mahdi 21/2/96 dezful

سلام  امروز درس پنجم را خوندم هنوز مشکلاتی دارم از جمله در تلفظ کلمات وهمچنین درک معنا بعضی کلمات .امیدوارم این مشکلات طبیعی باشد


سلام زبان:

برای بهتر شدن تلفظ تون لطفا فایل صوتی ها رو بیشتر بشنوید

در درک معنای چه نوع کلماتی مشکل دارید می شه بیشتر توضیح بدید یا مثال بزنید؟