دسته: گزارش کار دوره آمریکن

1

mosavian

سلام، من سلام زبان امروز شروع کردم وتمامی مطالب سلام زبان خوندم واز راهنمایی خوب شما سپاسگذارم ،، و همچنین درس یک شروع کردم سلام زبان: سلام، به جمع  ما خوش آمدید من در...