دسته: گزارش کار دوره آمریکن

0

گزارش

گزارش دوم من- 3تیر- مرجان-تهران درس 2 خوانده شد. مطالب به گونه ای است که کشش برای خواندن ادامه دروس ایجاد میشود. راهنمایی برای دیدن یک سریال مناسب برای تقویت زبان داشتم. ممنون. سلام...

0

asd-23-jun

گزارش 5 سلام امروز درس 5  کامل مطالعه شد . سوال خاصی ندارم . فعلا مطالب آسان هستند . عجله ای برای اتمام دروس ندارم…چون یکم هم مشغله دارم ولی سعی میکنم هر روز...