گزارش سوم من _ زهرا _ 28 اردیبهشت 96_ تهران

سلام من درس 9 رو تموم کردم و فصل 4 از کتاب opd. تعدادی برچسب درست کردم و به اشیاء مربوط زدم. به انگلیسی هم تا جایی که ممکنه فکر می کنم. (بیشتر، کلمه است). سلام زبان: ممنون از تلاش تون

گزارش اول من – زهرا – 12 اردیبهشت96 – تهران

سلام لطفا این سه هفته ی بدون گزارش من رو ببخشید. 4 درس رو کامل خوندم، وقفه ای 2 روزه پیش اومد و دوباره مرور و دوره ی درسها رو انجام دادم. _ چند جمله ی انگلیسی هم خدمتتون می نویسم: .That is a white book. It’s there on the floor. Those are color pen’s.They’re اطلاعت بیشتر دربارهگزارش اول من – زهرا – 12 اردیبهشت96 – تهران[…]