نویسنده: soghra

گزارش کار پنجم من

سلام من امروز درس پنجم را خواندم و به فایلهای صوتی گوش کردم.در درس پنجم بخشی هست که نوشته podکه متوجه نشدم چیست لطفا در این مورد توضیح دهید سلام زبان: کتاب آکسفورد پیچر...