نویسنده: seta41

0

Seta41

سلام من seta 41 هستم دیروز درس ۱۰ را خواندم و امروز متوجه شدم که گزارش آن را فراموش کرده ام سلام زبان: ممنون

0

Seta41

سلام من درس ۹ را امروز خواندم اطلاعیه فوری همه زبان آموزان محترم سلام زبان توجه داشته باشند تا پیش از پایان سال یک گزارش نهایی از عملکرد کلی خود در دوره ارسال بفرمایند....

0

seta41

سلام seta41 هستم درس 9 را مطالعه کردم اطلاعیه فوری همه زبان آموزان محترم سلام زبان توجه داشته باشند تا پیش از پایان سال یک گزارش نهایی از عملکرد کلی خود در دوره ارسال...

0

seta41

سلام  seta41  هستم مطالب گفته شده در درس 8 را به دقت مطالعه کردم سلام زبان: ممنون اطلاعیه فوری همه زبان آموزان محترم سلام زبان توجه داشته باشند تا پیش از پایان سال یک...

0

seta41

سلام درس 7 را مطالعه کردم اطلاعیه فوری همه زبان آموزان محترم سلام زبان توجه داشته باشند تا پیش از پایان سال یک گزارش نهایی از عملکرد کلی خود در دوره ارسال بفرمایند. ارسال...

0

درس 6

سلام seta41 هستم درس 6 را خواندم اطلاعیه فوری همه زبان آموزان محترم سلام زبان توجه داشته باشند تا پیش از پایان سال یک گزارش نهایی از عملکرد کلی خود در دوره ارسال بفرمایند....