گزارش شماره ۳۴, morteza7

بعد از حدود یک هفته که گزارش کار ارسال نکردم😖 تو این مدت کتاب OPD تموم شد به پادکست های کوچ شین روزانه گوش دادم به سوالات مشاور جواب دادم ولی نسبت به خوندن درس های سایت رغبتی ندارم. تو این مدت هیچ درسی رو مطالعه نکردم سلام زبان: اتفاقا مکالمه های جالبی داره شما اطلاعت بیشتر دربارهگزارش شماره ۳۴, morteza7[…]

گزارش شماره ۳۲, morteza7

متاسفانه دیروز گزارش کار ارسال نکردم مطالعه چندانی نداشتم فقط به چند تا از پادکست های کوچ شین گوش دادم. امروز مطالعه بخشی از درس ۱۵ام فکر کردن به زبان انگلیسی گوش دادن مجدد به پادکست ها salamzaban: thank you