میلاد-گزارش نهایی سال 95

دوس داشتم این گزارش اخر سال به فارسی بفرستم اول از همه به عوامل سلام زبان خسته نباشید میگم و سال جدیدو پیشاپیش تبریک میگم به همشون من تقریبا این دوره رو از اوایل بهمن ماه شروع کردم و الان به درس 9 لول 2 رسیدم کتاب OPD رو تقریبا دوبار بصورت روزنامه وار خوندم اطلاعت بیشتر دربارهمیلاد-گزارش نهایی سال 95[…]

گزارش سی و دوم – میلاد21اسفند

Hi How are you? I hope have a great time I studay lesson 7 and listen VOA اطلاعیه فوری همه زبان آموزان محترم سلام زبان توجه داشته باشند تا پیش از پایان سال یک گزارش نهایی از عملکرد کلی خود در دوره ارسال بفرمایند. ارسال این گزارش برای همه الزامی می باشد. با احترام گروه اطلاعت بیشتر دربارهگزارش سی و دوم – میلاد21اسفند[…]

گزارش سی ام-میلاد18اسفند

Hi how are you? what’s up? I hope you have a nice day I’m good but I’m exhausted because I coldn’t last night very well and I sturted rgular exrsice in the body building gym. I try study better since I have near to the new year and I will can’t studay very well thank اطلاعت بیشتر دربارهگزارش سی ام-میلاد18اسفند[…]

گزارش بیست و هشتم -میلاد15اسفند

Hello How are you? what’s up? I hope have an good night. I went to the village and help my grandpa so I can’t sent my report. but I’m now and study again and send my report thanks. پیام مشاور 2: (من آدم بسیار پرمشغله ایی هستم!) من آدم بسیار پرمشغله ایی هستم. من روزها اطلاعت بیشتر دربارهگزارش بیست و هشتم -میلاد15اسفند[…]

گزارش بیست و ششم-میلاد 9 اسفند

Hi How are you? what’s up I hope you are very good I’ glad today because Asghar Farhadi win oscar again for salesman and it’s great for iran Asghar farhadi didnt participation in the oscar because he was very sad to order of president trump that exclude and svsen other countris for inter to U.S I congratulate this اطلاعت بیشتر دربارهگزارش بیست و ششم-میلاد 9 اسفند[…]

گزارش بیست و پنجم میلاد8اسفند

Hello its saturday I studay lesson to in level2 of curse american. what are you going to do tommarw? I’m going to get up erarly and make the bed then washe my hands and face. I’m going to have a breakfast then going to study english until noon then in the afternoon I’m going to اطلاعت بیشتر دربارهگزارش بیست و پنجم میلاد8اسفند[…]

گزارش بیست وچهارم-میلاد6اسفند

Hi How are you every body in the curse of salamzaban taday is friday an stay home I studay english today but is not very much my engish is better then after I dont sutady with salamzaban I lesson level2 in curse and try improve my english with exrsice and with thinking with english thank اطلاعت بیشتر دربارهگزارش بیست وچهارم-میلاد6اسفند[…]