گزارش هشتم۲۱ مرداد معصومه اهواز

سلام گزارش هفتم رو فرستادم ولی ثبت نشد فکر میکنم  ۱۵ مرداد بود درس هفتم خونده شد به لوازم یا کارهای اطرافم به انگلیسی فکر میکنم ولی چون دیر یاد میگیرم سرعتم برای  یادگیری opd پایینه سلام زبان: هیچ وقت نگید دیر یاد می گیرید چون اصلا صحیح نیست لطفا کلیپ فکر کردن به زبان اطلاعت بیشتر دربارهگزارش هشتم۲۱ مرداد معصومه اهواز[…]

گزارش ششم ۱۰ مرداد معصومه اهواز

سلام بخشی از درس ششم رو خوندم. چند یادداشت کوچیک هم از opdبرداشتم. امیدوارم در یادگیری زبان موفق شم. سلام زبان: نمی خواد از opd یادداشت بردارید لطفا این کلیپ رو دوباره ببینید: فکر کردن با زبان انگلیسی یا فوت کوزه گری – انگلیسی در خواب    

گزارش پنجم ۷مرداد معصوم اهواز

سلام درس پنجم رو مجددا خوندم. بعضی از نکته ها رو یادداشت کردم. بعضی از مکالمه ها رو برای استفاده یادداشت کردم. ممنونم سلام زبان: سعی کنید یادداشت ها تون زیاد نباشه فقط چیزهای بسیار بسیار ضروری بیشتر تلاش کنید فایل صوتی های دوره رو مرتب گوش کنید در این سطح کار با opd از اطلاعت بیشتر دربارهگزارش پنجم ۷مرداد معصوم اهواز[…]

گزارش چهارم ۱مرداد معصومه اهواز

سلام فصل دوم دیکشنری خوانده شد. بقیه کتاب تا اخر سطحی البته ورق به ورق مطالعه شد. درس پنجم خوانده شد. وقتی نگاه درس ها میکنم به نظر م اونها رو بلدم ولی به خودم اطمینان ندارم هنوز خوابم انگلیسی نشده خیلی خیلی اشتیاق دارم بتونم انگلیسی صحبت کنم ولی نمیدونم چطور میتونم موفق بشم اطلاعت بیشتر دربارهگزارش چهارم ۱مرداد معصومه اهواز[…]

گزارش سوم ۳۱ تیر معصومه اهواز

سلام درس سوم و چهارم خوانده شد. فصل اول opd خوانده شد. در یادگیری کلمات مشکل دارم زمانی که سعی میکنم با کلمات جمله بسازم و به صورت عبارت یاد بگیرم فقط روی کاغذ و با استفاده از الگو میتونم. خیلی مشتاقم زبان یاد بگیرم و برای کارم خیلی نیاز دارم. ممنونم سلام زبان: شما اطلاعت بیشتر دربارهگزارش سوم ۳۱ تیر معصومه اهواز[…]