نویسنده: it170

0

it170-951223-week14

Hi Today I studied lesson 21 Tbanks Bye اطلاعیه فوری همه زبان آموزان محترم سلام زبان توجه داشته باشند تا پیش از پایان سال یک گزارش نهایی از عملکرد کلی خود در دوره ارسال...

0

it170-951221-week14

Hi Today I studied lesson 20 and opd Thanks Bye اطلاعیه فوری همه زبان آموزان محترم سلام زبان توجه داشته باشند تا پیش از پایان سال یک گزارش نهایی از عملکرد کلی خود در...

0

it170-951219-week13

Hi Today I only studied OPD Thanks Bye اطلاعیه فوری همه زبان آموزان محترم سلام زبان توجه داشته باشند تا پیش از پایان سال یک گزارش نهایی از عملکرد کلی خود در دوره ارسال...

0

it170-951214-week13

Hi Today I started lesson 20 Thanks Bye پیام مشاور 2: (من آدم بسیار پرمشغله ایی هستم!) من آدم بسیار پرمشغله ایی هستم. من روزها مجبورم چندجا کار کنم. مثلا صبح ها باید به...