نویسنده: aroom

0

آمریکن

I’m Aroom This is my 23 report Hi dear friend I studied some parts of lesson 15 It seems they are a little difficult especially make question I prepared some pictures and try make...

0

آمریکن

آروم هستم سلام این در واقع گزارش نیست بابت غیبت چند روزه به دلیل مشغله زیاد عذرخواهی میکنم   با تشکر سلام زبان: خواهش می کنم خوشحالیم حالتون خوبه