نویسنده: armin_s

0

Armin – report 47

سلام. یکی دو ماه بود که به دلیل دانشگاه و امتحانات نمیتونستم روی انگلیسی وقت بذارم ولی از امروز دوباره و از اول یادگیری انگلیسی رو شروع کردم و امروز تونستم درس 1و 2...

Armin – report 42

Hi.Today I review lessen thirteen,this lessen is about can salamzaban: please practice conversations, record your voice and send it to me: @salamzabanhelp زبان آموزان محترم سطح 1 و 2 دوره امریکن سلام زبان توجه...