گزارش هفدهم_۱۲مهر۹۶_ساحلی

Hi dear councellor Im sorry for didnt send my report for few days ,in fact i wasn’t busy but i read only opd book and tonight i start my lesson and write my report. I finished lesson 16 and i enjoyed readings beacause i learned new words and i learn present continuouse . Thanks a اطلاعت بیشتر دربارهگزارش هفدهم_۱۲مهر۹۶_ساحلی[…]

گزارش پانزدهم_۳۰شهریور ۹۶_ساحلی

Dear Moshver This is my report of my summer.i knew your website around 5 years ago ,but i didnt decided to join your salam zaban. But this summer suddenly i decided to join the site and i started level 1 from 20 Tir ,and in this summer i studied from lesson 1 to 14 ,also اطلاعت بیشتر دربارهگزارش پانزدهم_۳۰شهریور ۹۶_ساحلی[…]

گزارش یازدهم_۲۶شهریور۹۶_ساحلی

سلام نه متاسفانه زیاد فعالیتی ندارم تو گروه چت.چون صحبت کردن راجع به موضوعاتی که میدن یکم برام سخته.البته تلاشم و میکنم که صحبت کنم ولی خیلی دست و پا شکسته و کوتاه سلام زبان: خب قبل از اینکه تو گروه نظر بدید توی نت سرچ کنید و کمی درباره موضوع مطلب بخونید

گزارش دهم_۲۵شهریور۹۶_ساحلی

سلام وقتتون بخیر متاسفانه یه مدت درسهام رو نخوندم و گزارش کاری رو هم ارسال نکردم اما از دیروز شروع کردم به دوباره خوندن و امیدوارم که بی وقفه و ارام و مستمر باشه ایندفعه. من دوفصل کتاب opd فصل ۴ و ۵ کامل مطالعه کرده بودم و فصل ۶ هم نصفش رو خونده بودم اطلاعت بیشتر دربارهگزارش دهم_۲۵شهریور۹۶_ساحلی[…]

گزارش هشتم_۹مرداد۹۶_ساحلی

Hi Istudied lesson 8 and 9 .I also sometimes write the  lesson,s stiching points(نکات اصلی درس رو).and i’m studing opd book too. But i dont know how can i think to english better? Ofcourse i think i need to more havmore send time for thinking english. Oh i dont undrestand a part of lesson 9 اطلاعت بیشتر دربارهگزارش هشتم_۹مرداد۹۶_ساحلی[…]

گزارش هفتم_۵ مرداد ۹۶_ساحلی

سلام .من چند روز سایت برام بالا نمی اومد و از درسام عقب موندم تا اینکه دوباره log in زدم که سایت برام باز شد.تو گروه موضوعاتی که اسون باشه برام تا حدودی چت میکنم تو گروه چت و صحبت میکنم تو گروه پارتنر.ولی پارتنر ندارم. سلام زبان: صحبت کردن تو گروه چت خیلی به اطلاعت بیشتر دربارهگزارش هفتم_۵ مرداد ۹۶_ساحلی[…]