نویسنده: 3070505252

0

first american course

lesson five—-3070505252 hi my name is narges.iam middle aged.my adress ia 23 main street.sazman ab,sattarkhan.my apartment number is 8.my phone number is 9123456789,i have two brothers and 3 sisters.ihave 3 nephews.they are pretty and...

0

first american course

باسلام من دارای کد کاربری 3070505252 هستم .درس یک و دو  را خوانده ام.ایا به غیر از فهرست درس های یک و دو مطالب دیگری را بایستی بخوانم.یکی از مشکلات اساسی من این است...

2

first american course

با سلام من مبتدی هستم .الان در دوره امریکن ثبت نام کردم..مراحل بعدی را نمی دانم.با تشکر سلام زبان: سلام دوست خوبم، شما باید وارد میزکار بشید فهرست درس های سطح 1 رو انتخاب...