23/06 گزارش چهارم من. نجم الدین. 2 تیر. همدان

سلام و وقتتون به خیر

این گزارش رو با یه روز تاخیر دارم مینویسم و از این بابت عذر میخوام.

درس چهارم رو هم خوندم و چیز جدیدی که یاد گرفتم به بعضی از صفات برمیگشت. تو درس از زبان آموز خواسته شده که یه متن کوتاه در وصف خودش بنویسه:

Hi

I am farzam. I am from Hamedan. I am iranian. I am tall and a little thin. My hair and my eyes are black. I am a clinical psychologist.

Thank you

یه تکلیف دیگه هم به تشخیص واژه های یه آهنگ مربوط بود. من تونست بعضی از واژه ها رو تشخیص بدم. ازجمله:

song

you’re beautiful

my life is ??? you

I saw an angle ??? of that

I’m show??? ??? subway

she was with another man

but not sleep

you’re beautiful

It’s true

I saw your face in a ??? place

but I don’t know what to do?

because ??? with you

yes she ???

she was ???

متشکرم


سلام زبان:

خیلی عالی