بادرود هدف من از یادگیری زبان انگلیسی صبحت کردن با…

بادرود هدف من از یادگیری زبان انگلیسی صبحت کردن با کشورهای خارجی می باشد وهمچنین بتوانم با اموختن یک زبان دیگر مغزم را درگیر کنم وهچنین یکی از هدف های زندگیم می باشد. خدانگهدار سلام زبان: ممنون

american level one

Hi.I am here .this is my report. Today so i read several section of lesson one level 2.i send voices of them .i listen to voice file VOA.i see Two section of lost film i undrestand 20% of thier conversation but i undrestand the subject. Thanks. salamzaban: excellent

My twelve report in september

Hello salamzaban I studied nature center,trees and plants, flowers,Marinelife, Amphibians and reptiles and all of this section? And I studied and reviewed lessons 1 through 8 With best regard? Good bye until tomorrow? salamzaban: please practice OPD in Shetabdahande chat group

report21-fateme-shiaz

i study hesson1 from level2 what was interesting more than level 1.i know some new word.i write well go to search about it and learn it. i listen to voa.that was a bout Afghanistan and its poaple.tha to group that live in Afghanistan is pashton and tajik. thay speak with different language pashto and dari. اطلاعت بیشتر دربارهreport21-fateme-shiaz[…]

mina-h 20 report

hello. these days i study and learn lesson-13-14-15 and study 2 part of OPD yesterday i get my OPD book and went to the car! studied all parts of the car ! salamzaban: very good what about your homework and chat group?

lilian – level1-2- 30/09/2017

با سلام و وعرض وقت بخیر روز هشتم از ثبت نامم هست و چند روز نتونستم مطالعه کنم ( با عرض پوزش). درس دوم را تمام کرده و تکالیفم را امروز به مشاور عزیز می فرستم. با تشکر سلام زبان: ممنون  لطفا برای تمرین فکر کردن با انگلیسی و مکالمه وارد گروه چت “شتابدهنده” شوید