گزارش اول ۷ شهریور mary_z

درس اول مطالعه شد. سلام زبان: سلام، به جمع  ما خوش آمدید من در این دوره مشاور آموزشی شماهستم لطفا هر سوال درسی داشتید درقسمت گزارشکار مطرح بفرمایید، همینطور نگرانیها، ترسها و دغدغه هاتون رو توی گزارشکار درباره هر مطلبی هم که دوست داشتید میتونید صحبت کنید کمک وهمراهی شما وظیفه ماست امیدوارم درکنار هم اطلاعت بیشتر دربارهگزارش اول ۷ شهریور mary_z[…]