گزارش کار چهارم _سام کیان ۱۶۶_ ۱۰ آذر _بوشهر

سلام .من با صفحه ی جدید مشکل داشتم به همین جهت گزارش کارم دیر شد .ولی از سایت خوب تون دارم نهایت استفاده رو می برم بیشتر روی لیسینینگم کار می کنم و کتاب OPD رو در حد روزی ۵تا۱۰ کلمه دنبال می کنم می دونم خیلی اروم پیش می رم ولی آهسته و پیوسته اطلاعت بیشتر دربارهگزارش کار چهارم _سام کیان ۱۶۶_ ۱۰ آذر _بوشهر[…]

hamidkaveh.7.1.090.09.95

salamzaban: could you please explain for us how you are studying?  yes. of course ,i study exactly the lessons with your comments in a each lesson . but i study opd with a software’s opd .i do exactly with this program.the first i study each lesson in a each chapter ,after that i must do اطلاعت بیشتر دربارهhamidkaveh.7.1.090.09.95[…]

hamidkaveh.7.090.09.95

Hi sir it ,s  a along time  that you did n,t get my report. in the  past days , i studied opd 4 section. it ,s get a long time of me. but don’t worry i finished  4 section.  i studied  full of 4 sections( 1,4,5,8). i must studied those  sections, they were exercises from lessons 1 to اطلاعت بیشتر دربارهhamidkaveh.7.090.09.95[…]

مهدی-گ5-8اذر

سلام فکر کنم این گزارش من بعد از حدود یک ماه باشه، ماه ابان به دلیل میان ترم دانشگاه خیلی سرم شلوغ بود، به هر حال تو این مدت هر شب کتاب opd را مطالعه کردم و الان صفحه 102 هستم به علاوه تا اخر درس 6 را خوندم. 1-از شما می خوام که پارتنر اطلاعت بیشتر دربارهمهدی-گ5-8اذر[…]

hamidkaveh.8.090.09.95

hi sir i finished the 8 lesson. i started the opd,s 6 chapter. in a each chapter of opd ,there are many conversation. i decide  to writ those conversations  and read them , many times. i want to keep them. is it right? regards salamzaban: please don’t try to do hard work just enjoy learning اطلاعت بیشتر دربارهhamidkaveh.8.090.09.95[…]