۱۵ همین گزارش_فاطمه_۲۴ تیر ۹۶

Hi counselor

Good morning

Today I get up at 6 and start reading English. I completed lesson10 and send my voice for you!

I read lesson 11 of level1  of Title course too

Good job


salamzaban:

excellent my dear friend

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *