۱۱همین گزارش کار_فاطمه ۲۱ خرداد

Hi

At first I am story because I can’t send my report yesterday but I send it tonight and because of  I don’t want to have any delay I number this with same date!

I can read lessons 8 from level 1 , and I lessen to it several time to realise it compeletly.

I excercise one conversation of 900 sentense with my partner too

Thank you


salamzaban:

very good

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *