گزارش 5 مصدق 26ارديبهشت بوشهر

hello dear trainer

I have been studied lesson 13&14 today .lessons topic about farmer and their cat friends .and next was  a magical book.

I eager to listen your suggestion.


salamzaban:

you’ve done very well until now

just enjoy the stories and download their files and listen to them in your free time

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *