گزارش 2 – 23 خرداد 96 – مسعود

سلام من امروز ادامه درس یک رو مطالعه کردم  بخش های الفبای آمریکایی – صدای حروف – مکالمه – مطالب بیشتر و کلیپ به نظرم امیدوار کننده هست.


سلام زبان:

ممنون