گزارش کار 95 -همقلم- 20 خرداد 96

Hello

I listen to unit 6 of OPD, yesterday.

Today I listen unit 6 of OPD, and some pages of unit 7, too.

Good night.


salamzaban:

thank you

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *