گزارش کار 116-همقلم-24 تیر 96

Hello

I review pages 96 to 103 of unit 5 of OPD.

I plan to finish lesson 8 in this week, I hope I can do this.

Good night.


salamzaban:

very good

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *