گزارش کار 115 -همقلم – 23تیر 96

Hello

I try study english every day between 20 min to 1 hours.

Today I review pages 86 to 96 of unit 5 of OPD.

Bye.


salamzaban:

thank you

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *