گزارش کار 113 -همقلم – 21 تیر 96

Hi

Not yet.

I will try send voice in group  soon.

sorry today I can’t study .

Thank you for support.


salamzaban:

it’s ok 

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *