گزارش کار 107 -همقلم – 11 تیر 96

Hello

How are you?

Sunday is very busy for me,

In this day of week, I have Music class and Youga class, and my boys have Music class too.

I go to Santor class, I very like sound of Santor.

Today I can review some page of unit 5 of OPD.

Good night.


salamzaban:

wow, lucky you 🙂

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *