گزارش کار 104 -همقلم – 8 تیر ماه 96

Hello

I’m sick, I am cold very hard.

This week we travel to Shahrood, my husband family live this city.

We traveled very good, and I’m very happy, just I hope I will fine.

Today I goin to Chat Group.

Good night.

Bye.


salamzaban:

we hope you feel better soon

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *