گزارش کار هشتم-31 فروردین-alirayat2016

آشنایی با جملات حال ساده و نحوه ی سوالی کردن و منفی کردن این جملات.

فکر کردن به زبان انگلیسی

مطالعه opd از طریق نرم افزار


سلام زبان:

عالی ممنون