گزارش کار شماره ۲, morteza7

سلام
خواندن بخشی از درس چهارم و فکر کردن به زبان انگلیسی.


سلام زبان:

ممنون

شما ممکن است این را هم بپسندید