گزارش کار سوم – سعید – saeedmosa57

سلام

امروز درس دوم رو شروع کردم در زمان رفت و آمدم هم صوت OPD رو گوش میدم

بخشی از درس دوم رو انجام دادم


سلام زبان:

عالی