گزارش کار اول صولت بیرگانی نیا -اهواز

بخش ۵ کتابopd همراه با سی دی مربوطه مطالعه شد

به منظور تجسم شکلها فقط به تصاویر نگاه کردم و به نوار گوش دادم

چند بار اینکاررا تکرار کردم تا ملکه ذهنم شوند


سلام زبان:

سلام، به جمع ما خوش آمدید

من در این دوره مشاور آموزشی شما هستم

لطفا هر سوال درسی داشتید در قسمت گزارش کار مطرح بفرمایید، همینطور نگرانی ها، ترسها و دغدغه ها تون رو

توی گزارش کار درباره هر مطلبی هم که دوست داشتید می تونید صحبت کنید

کمک و همراهی شما وظیفه ماست

امیدوارم در کنار هم بتونیم از یادگیری زبان لذت ببریم