گزارش صد و چهارده.28 خرداد.سمیه شیراز

Hi.Finally fourth level had been finished.Thanks.Tomorrow my prior objective is reviewing all vocabularies of fourth level ,then starting fifth one.Thanks for your beneficial advices.


salamzaban:

fantastic!!!

شما ممکن است این را هم بپسندید