گزارش صد و هجده.2 تیر.سمیه.شیراز

Hello.I had just worked one hour on my English period.I had thought about most of the vocabularies on my mind and wrote them.That was satisfactory because when I had imagined the stories I could remember the words amongst them.Thanks


salamzaban:

very interesting

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *