گزارش صد و نه.23 خرداد.سمیه.شیراز

Hello.Five units(13th to 18th) of fourth level had been reviewed.OPD;Cloth making and Work places clothing had studied. Meny thanks dear instructor.In these great night I will pray for all of you,however,I need all your prayers.


salamzaban:

oh thank you so much for your kindness!!

Of course we will pray for you

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *