گزارش صد و بیست و سه.سمیه.12 مرداد.شیراز

Hello.Unfortunately our wifi radio had serious damage.Fifth level had reviewed completely and the sixth one had studied until 10th lesson.


salamzaban:

thank you

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *