گزارش صد و بیست و دو.16 تیر سمیه.شیراز

Hello.Three units had been finished,I am reviewing variety of vocabularies from other levels too.In these way I do not forget them,each day more than 20 words.Thanks


salamzaban:

thank you

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *